ClearSource is een gevestigde waarde op de Belgische ICT recruteringsmarkt

Welkom

ClearSource is een gevestigde waarde op de Belgische ICT rekruteringsmarkt die op maat gemaakte PERMANENTE en FREELANCE oplossingen biedt in België en de rest van Europa.

Task
  • Kwaliteit – in onze dienstverlening en het profiel van de kandidaten die we uitsturen. We zijn tevens lid van FEDERGON en APSCO (Association of Professional Staffing Companies), de beroepsfederaties die de actoren uit de contracting-industrie verenigen en die strenge gedragsregels opleggen aan hun leden.
  • Snelheid – in onze mogelijkheden om de noden van onze klanten onmiddellijk in te schatten.
  • Flexibiliteit – in het aanbieden van gepersonaliseerde en kant-en-klare oplossingen binnen een echte “partnership”.
  • “Betrouwbaarheid” – in het aanbieden van oplossingen die de toepasselijke regelgeving (inzake sociale zekerheid, BTW, ….) respecteren. Zie bijgevoegd getuigschrift.
ClearSource's anniversary event Openstaande opdrachten
ClearSource's methodologie:
We behandelen iedere opdracht als een afzonderlijk PROJECT, dat we opsplitsen in
4 afzonderlijke fases waarvan de bijdrage van iedere betrokkene (de contractor, de klant en ClearSource) welomlijnd is.
> Download onze methodologie.

Contacteer ons vrijblijvend op +32 (0)2 588 43 30 en we vertellen u hoe we u kunnen helpen.

> Contact
Sony FedEx Isabel Atos Capgemini Electrabel Ing Xerox Elia Dexia Thalys Kraft Dieteren Getronics Yara Boston Scientific